Etiquetado: Paulo Padilla

Trajectòries d’èxit de joves immigrants a l’ensenyament superior i al món professional. Descolonitzant la mirada sobre l’altre

La Generalitat de Catalunya ha publicado, dentro de la colección “Ciutadania i Immigració”, el volumen “RECERCA I IMMIGRACIÓ VI”, que contiene el capítulo “Trajectòries d’èxit de joves immigrants a l’ensenyament superior i al món...